دفتر آموزش، همكاريهاي علمي و بين‌المللي

طراحي و شبيه سازي پروتکلي جهت اعمال سرويسهاي امنيتي به صورت انتها به انتها در سرويس پيام کوتاه شبکه GSM به منظور استفاده در تجارت سيار (M-Commerce)


تاريخ تصويب پروژه: 30/10/85
شماره قرارداد: 15050
ناظر: دکتر آقايي‌نيا
تاريخ انعقاد قرارداد: 85/12/7
مرحله پيشرفت پروژه: 2/9/87: دريافت پايان‌نامه، CD، چهار مقاله کنفرانس که سه مورد آن به چاپ رسيده و نامه درخواست پرداخت مراحل دوم، سوم و تبصره يک قرارداد 3/9/87: ارسال به امور مالي جهت پرداخت مراحل دوم، سوم و تبصره يک قرارداد

چکيده پروژه: GSM به عنوان پركاربرترين شبكه تلفن همراه در دنيا، با مشكلات امنيتي متعددي مواجه است. سرويس پيام كوتاه (SMS) يكي از اوليه‌ترين و پراستفاده‌ترين سرويس‌هاي ارائه شده توسط GSM است كه توسط اكثر اپراتورهاي اين شبكه ارائه مي‌شود. هدف اصلي اين پايان‌نامه ارائه پروتكلي كاملا جديد و امن در سطح لايه كاربرد شبكه و به منظور گنجاندن ويژگي‌هاي امنيتي مطلوب در سرويس پيام كوتاه است تا به كمك اين پروتكل، سرويس پيام كوتاه بتواند به عنوان يك بستر مخابراتي امن در بسياري از كاربردها كه براي اين سرويس متصور است، از جمله در سيستمهاي پرداخت سيار -كه آينده درخشاني براي آن پيش‌بيني مي‌شود- مطرح شود. در اين پايان‌نامه، پروتكلي جديد به نام SSMS ارائه مي‌شود كه به طور همزمان سرويسهاي امنيتي محرمانگي، صحت، احراز اصالت، انكارناپذيري و امنيت پيشرو در محرمانگي پيامهاي كوتاه را تامين مي‌نمايد. اين پروتكل همچنين قابليت تاييد همگاني را نيز فراهم مي‌آورد. پروتكل ارائه شده از يك روش جديد امضارمز استفاده مي‌كند كه براي اولين بار در اين پايان‌نامه ارائه شده است. اين پروتكل مبتني بر استفاده از كليد عمومي و خم بيضوي بوده و از كليد عمومي براي برقراري كليد جلسه يك الگوريتم رمزنگاري متقارن استفاده مي‌كند و پيامهاي كوتاه در واقع توسط يك الگوريتم متقارن رمز مي‌شوند. اين پروتكل را در نهايت مي‌توان توسط نرم‌افزاري براي استفاده در لايه كاربرد، پياده‌سازي و آن را در گوشي‌هاي تلفن همراه كاربران شبكه نصب نمود. در مجموع به كمك پروتكل معرفي شده، سرويس پيام كوتاه مي‌تواند به عنوان يك بستر ارتباطي امن و مقرون به صرفه در بسياري از كاربردها از جمله در سيستمهاي پرداخت سيار -كه در آنها موضوع امنيت، مهمترين نگراني است- مطرح شود. واژه‌هاي كليدي: سرويس پيام كوتاه (SMS)، شبكه GSM، امضارمز، رمزنگاري كليد عمومي، خم بيضوي، پروتكل SSMS